ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3227

โทรสาร 0-5446-6666 ต่อ 3227

อีเมล centrallab.up@outlook.com